Yrke maskinoperatør, blanding av kjemikalier

Maskinoperatører, blanding av kjemikalier betjener og vedlikeholder blandetanker og miksere for å fremstille kjemiske produkter av råstoffer, og sørger for at sluttproduktene er i samsvar med spesifikasjonene for varepartiet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

Ferdigheter

 • Segregere råmaterialer

  Segregere råstoffer i partier som skal bearbeides videre.

 • Administrere levering av råvarer

  Administrere mottak av råvarer. Motta råvarer fra leverandørene. Kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten på råvarene og flytte dem til lageret. Sørge for at råvarene lagres på riktig måte, til de trengs av produksjonsavdelingen.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Formidle testresultater til andre avdelinger

  Formidle testinformasjon som testplaner, prøvetestingstatistikk og testresultater til de relevante avdelingene.

 • Vedlikeholde kjemiske blandere

  Vedlikeholde utstyr og blandere som brukes til blanding av kjemiske stoffer til fremstilling av produkter som brukes til rengjøring, bleking og etterbehandling av tepper og andre tekstiler.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Måle viskositeten til kjemiske substanser

  Måle viskositeten til de blandede ingrediensene ved å bruke et viskosimeter.

 • Klargjøre kjemiske ingredienser

  Klargjøre ingrediensene i henhold til en formel ved å måle og veie kjemiske ingredienser som kaustikk, løsemidler, emulsjoner og peroksid.

 • Flytte kjemikalier

  Overføre den kjemiske blandingen fra blandingstanken til oppbevaringstanken ved å vri på ventilene.

 • Fylle blandetanken

  Fylle blandetanken med de kjemiske ingrediensene og fylle opp med vann til det angitte merket på tankveggen ved hjelp av ventilene.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

Source: Sisyphus ODB