Yrke maskinoperatør, bleking av papirmasse

Maskinoperatører, bleking av papirmasse betjener en maskin som bleker papirmasse for produksjon av hvitt papir. Det brukes ulike bleketeknikker for de ulike papirmassemetodene og for ulike hvithetsgrader.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Papirmassetyper

  Det skilles mellom typer papirmasse på grunnlag av deres fibertype og de spesifikke kjemiske prosessene som de ble laget i.

 • Blekemiddeltyper

  Utvalg av blekemidler og andre kjemikalier som brukes til å fjerne fargen fra materialer i en dampkokeprosess for å tilpasse lysstyrken og fargen på materialet.

Ferdigheter

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Tilpasse løsningers konsistens

  Tilpasse konsistensen til en kjemisk løsning ved å koke den eller tilføre damp for å løse den opp.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Fylle blandetanken

  Fylle blandetanken med de kjemiske ingrediensene og fylle opp med vann til det angitte merket på tankveggen ved hjelp av ventilene.

 • Kontrollere blekemiddel

  Tilsette nødvendig mengde blekemiddel og tilsetningsstoffer og betjene blekedelen av papirmaskinen, som bleker papirmassen med væske og faste kjemikalier, slik at eventuell gjenværende lignin og andre urenheter fjernes.

Source: Sisyphus ODB