Yrke maskinoperatør, bomullrensing

Maskinoperatør, bomullsrensing utfører renseoperasjoner for å skille bomullsfibre fra frøene. De betjener ballepresser og fjerner ferdige baller fra rensemaskinen. De utfører maskinvedlikehold og sikrer en smidig bearbeiding.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Vedlikeholde maskiner

  Vedlikeholde maskineri og utstyr for å sikre at det er rent og i god stand. Utføre rutinemessig vedlikehold av utstyr, og justere eller reparere ved behov, ved hjelp av hånd- og elektroverktøy. Bytte defekte deler, komponenter eller systemer.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Overholde produksjonskrav

  Overholde produksjonskrav ved å lese produksjonsplanen og justere temperaturen etter fuktigheten, størrelsen og typen produkt som skal tørkes.

 • Vedlikeholde arbeidsstandarder

  Opprettholde arbeidsstandarder for å forbedre og tilegne seg nye ferdigheter og arbeidsmetoder.

 • Rengjøre utstyr

  Gjennomføre rengjøringsrutiner etter bruk av utstyret.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

 • Håndtere masseforflytning av råmateriale

  Forflytte tørre råvarer ved bruk av egnede mekaniske håndteringssystemer som skruematere, eller ved bruk av tyngdekraft eller pneumatiske midler.

 • Betjene ballepresser

  Starte, betjene og overvåke datautstyrte ballepresser.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Fjerne bomull fra ballepresse

  Fjerne bearbeidet bomull uten frø fra pressene, samtidig som det sikres et tilstrekkelig kvalitetsnivå på produksjonen.

Source: Sisyphus ODB