Yrke maskinoperatør, bordsag

Maskinoperatører, bordsag arbeider med industrisager som skjærer med et roterende sirkelsagblad. Sagen er bygd inn i et bord. Operatøren stiller inn høyden på sagbladet for å kontrollere hvor dypt det skjærer. Det fokuseres særlig på sikkerhet fordi naturlige spenninger i treverket kan gi uforutsigbare bevegelser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sageteknikker

  Ulike sagteknikker for både manuelle og elektriske sager.

 • Trearbeidsprosesser

  Trinn for bearbeiding av tre for produksjon av treprodukter og maskintyper som brukes til disse prosessene, f.eks. tørking, forming, montering og overflatebehandling.

 • Tresnitt

  Forskjellige former for nedskjæring av tre, over eller parallelt med kornet, og radielt eller tangentielt med kjernen. Atferd til kutt i tre under ulike omstendigheter, og det optimale kuttet for et gitt formål. Effekt av treets spesialegenskaper, som kvister eller defekter.

 • Kutteteknologier

  Mangfoldet av kutteteknologi, som programvare eller mekanikk, guiding av kutteprosesser gjennom lasering, saging, fresing, osv.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Holde sageutstyr i god stand

  Sørge for at sageutstyr alltid er i god og sikker stand. Kontrollere at utstyret ikke har feil eller mangler. Bytte ut defekte eller slitte elementer i samsvar med retningslinjene. Oppbevare elementer trygt når de ikke er i bruk. Varsle den ansvarlige parten ved store eller farlige feil og mangler.

 • Betjene bordsag

  Betjene en industriell bordsag, som sager med et roterende sirkelsagblad innebygd i et bord. Stille inn høyden på sagbladet for å kontrollere skjæredybden. Passe særlig på sikkerheten, ettersom faktorer som naturlige spenninger i treet kan gi uforutsigbare bevegelser.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Lage kutteplan

  Utarbeide planer for å vise hvordan materialet blir delt opp i funksjonelle deler for å holde materielt svinn til et minimum.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Erstatte sageblad på maskin

  Bytte det bladet på en sag ved å fjerne sponbørsten, fjerne fremre bladfører, løsne bladet og fjerne det. Montere nytt blad ved å montere fremre bladfører, montere sponbørsten, montere dekselet og justere bladspenningen.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Manipulere tre

  Manipulere egenskapene til og formen og størrelsen på tre.

Source: Sisyphus ODB