Yrke maskinoperatør, fjærproduksjon

Maskinoperatører, fjærproduksjon betjener forskjellig utstyr og maskiner for å fremstille ulike fjærtyper, herunder bladfjær, spiralfjær, torsjonsfjær, urfjær, spennfjær og strekkfjær.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fjærtyper

  Type fjærer av metall, f.eks. blad, spole, stramming og forlengelsesfjær.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

Ferdigheter

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Håndtere metalltråd trygt under spenning

  Håndtere fabrikkert, trukket metalltråd på en sikker måte ved å beregne risikoene og farene som er knyttet til trådens upålitelige natur på grunn av fjærkraft og spennkraft.

 • Kveile metall

  Kveile metallringer, vanligvis av stål, ved å kveile dem sammenhengende og regelmessig med jvent mellomrom over hverandre, og på den måten fremstille metallfjærer.

 • Håndtere fjærdannende maskin

  Betjene en metallbearbeidingsmaskin som er konstruert for å produsere metallfjærer, enten med varm eller kald tvinningsprosess, og overvåke og betjene den i samsvar med forordninger.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Overvåke bevegelig arbeidsstykke i en maskin

  Overvåke behandlingen av et arbeidsstykke i bevegelse, f.eks. et stykke metall eller tre som flyttes lineært over en statisk produksjonsmaskin.

Source: Sisyphus ODB