Yrke maskinoperatør, fjærproduksjon

Maskinoperatører, fjærproduksjon betjener forskjellig utstyr og maskiner for å fremstille ulike fjærtyper, herunder bladfjær, spiralfjær, torsjonsfjær, urfjær, spennfjær og strekkfjær.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fjærtyper

  Type fjærer av metall, f.eks. blad, spole, stramming og forlengelsesfjær.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

Ferdigheter

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Håndtere metalltråd trygt under spenning

  Håndtere fabrikkert, trukket metalltråd på en sikker måte ved å beregne risikoene og farene som er knyttet til trådens upålitelige natur på grunn av fjærkraft og spennkraft.

 • Kveile metall

  Kveile metallringer, vanligvis av stål, ved å kveile dem sammenhengende og regelmessig med jvent mellomrom over hverandre, og på den måten fremstille metallfjærer.

 • Håndtere fjærdannende maskin

  Betjene en metallbearbeidingsmaskin som er konstruert for å produsere metallfjærer, enten med varm eller kald tvinningsprosess, og overvåke og betjene den i samsvar med forordninger.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Betjene presisjonsmåleutstyr

  Måle størrelsen på en bearbeidet del når den skal kontrolleres og merkes, for å kontrollere om den lever opp til standarden, ved å bruke to- og tredimensjonalt presisjonsmåleutstyr, for eksempel en skyvelære, et mikrometer og et måleinstrument.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Overvåke bevegelig arbeidsstykke i en maskin

  Overvåke behandlingen av et arbeidsstykke i bevegelse, f.eks. et stykke metall eller tre som flyttes lineært over en statisk produksjonsmaskin.

Source: Sisyphus ODB