Yrke maskinoperatør, formblåsing

Maskinoperatører, formblåsing betjener og overvåker formblåsingsmaskiner som former plastprodukter i henhold til kravene. De regulerer temperatur, lufttrykk og plastvolum i henhold til spesifikasjoner. Maskinoperatører for formblåsing fjerner de ferdige produktene og skjærer bort overskytende materiale med kniv. De kverner overskytende materiale og forkastede produkter for gjenbruk ved hjelp av en kvern.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Plastikkharpiks

  Varme opp hydrokarboner, forme og kombinere polymerer for å lage plastikkharpiks som brukes til å lage ulike typer produkter.

 • Formblåsing

  De tre hovedteknikkene for framstilling av hule plast- og glassdeler, det vil si ekstruderingsformblåsing, sprøyteformblåsing og sprøytestrekkformblåsing.

 • Formblåse maskindeler

  Deler av maskinen som produserer plastprodukter, f.eks. flasker ved hjelp av luft under høyt trykk i oppvarmede uttrykkformer som er plassert i støpeformer, f.eks. beholderen, ekstruderen, dysehodet og støpeformen.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Kutte overflødig materiale

  Kutte overflødig materiale fra tekstiler, for eksempel glassfibermatter, stoff, plast eller gummi.

 • Håndtere blåsestøpemaskin

  Overvåke, stille inn og justere blåsestøpemaskinens styremekanismer og støpekjerne ved hjelp av kontrollpanelet og håndverktøy for å støpe plastprodukter i henhold til spesifikasjoner.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB