Yrke maskinoperatør, gummidypping

Maskinoperatører, gummidypping dypper former i flytende lateks for å produsere gummiprodukter som ballonger, fingersmokker eller kondomer. De blander lateksen og heller den inn i maskinen. Maskinoperatører for gummidypping tar prøver av lateksvaren etter siste dypping og veier dem. De tilsetter ammoniakk eller mer lateks i maskinen hvis produktet ikke oppfyller kravene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

 • Dyppetanktyper

  Forskjellige typer tanker som brukes til dekkings- og dyppingsprosesser, f.eks. hydro- og malingsdyppetanker med mer.

 • Dyppetankdeler

  Oppstilling og forskjellige deler i en dyppebeleggingsmaskin, eller dyppetank, f.eks. en tank laget av ikke-brennbart materiale, tørkebrett, stålstøtter, tannstand med drev, sylinderløft og løfteåk.

Ferdigheter

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

 • Fylle karet med bestemte ingredienser

  Fylle karet med bestemte ingredienser for syrenøytralisering ved å starte med varmt vann og damp, og avslutte med natriumkarbonat.

 • Håndtere dyppetank

  Håndtere en produksjonsmaskin designet for å belegge arbeidsstykkeoverflater ved å anvende prosesser for maskinell dyppebelegging, overvåke og betjene maskinen i henhold til forskrifter.

 • Blande ingredienser med lateks

  Blande de oppgitte komponentene med lateks ved hjelp av agitatorer.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Dumpe innhold i tønne

  Dumpe innholdet oppi en tønne med vann for å unngå eksplosjon når varmgangen blir for stor.

 • Blande kjemikalier

  Blande kjemiske stoffer på en sikker måte i henhold til oppskriften, i riktige doser.

 • Behandle lateksblandinger

  Behandle lateksblandinger ved hjelp av kontrollpaneler for å fremstille gummiprodukter som skumgummiplater, ballonger eller fingersmokker.

 • Helle lateks innenfor industrielle prosesser

  Helle lateks fra fat til bokser og maskinenes tanker.

 • Betjene lateksoverføringspumpe

  Betjene pumpen som overfører lateks til blandetanker. Påse at lateksens tetthet er i tråd med spesifikasjonene.

 • Analysere lateksprøver

  Analysere allerede vektede prøver av lateks for å kontrollere om de angitte parameterne, som tetthet, er i samsvar med formelen.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB