Yrke maskinoperatør, gummiproduksjon

Maskinoperatører, gummiproduksjon betjener maskiner som knar, blander, kalandrerer, former, ekstruderer og herder gummiprodukter av naturlig og syntetisk gummi. De måler opp råstoffene for blanding og fyller maskinen. Maskinoperatører for gummiproduksjon overvåker og styrer temperatur, trykk og hastighet under produksjonen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Unngå kontaminering

  Unngå blanding eller kontaminering av materialer.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Overvåke gummibearbeidingsforhold

  Overvåke produksjonsparametrene og -forholdene og sørge for at kvaliteten på gummiproduktene er som forventet.

 • Velge materiale for behandling

  Velge egnede materialer som skal bearbeides, og sikre at de er i samsvar med spesifikasjonene.

 • Fylle gummibearbeidelsesmaskinen

  Laste behandlingsmaskinen med korrekte råmaterialer eller halvbearbeidede materialer, for eksempel gummi, fargestoff eller andre kjemikalier, i henhold til formelspesifikasjonen.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Justere gummimaskiner

  Sette opp gummimaskinene i henhold til spesifikasjoner og regulere hastighet, trykk og temperatur for maskinene.

Source: Sisyphus ODB