Yrke maskinoperatør, honningproduksjon

Maskinoperatører, honningproduksjon betjener maskiner som slynger flytende honning ut av vokstavler. De plasserer vokstavlene, uten voksforsegling, i honningslynger og trekker ut honningen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Honningvarianter

  Ulike typer honning basert på hvordan de behandles. Noen eksempler: bikake, flytende honning, utvunnet honning, presset honning, krystallisert eller granulert honning, og kremet honning. 

 • Sentrifugalkraft

  Tydelig kraft som trekker et roterende legeme bort fra omdreiningspunktet. Bruk på maskiner som bruker sentrifugalkraft.

 • Honningutvinningstyper

  Mekaniske innretninger som brukes til ekstraksjon av honning fra voksrammer uten å ødelegge voksen. 

 • Honningbestanddeler

  Komponenter av honning som fruktose, vann, glukose og ander typer sukker, og deres samspill i produksjonen/utvinningen av honningprodukter.

Ferdigheter

 • Differensiere mellom honningtyper, avhengig av opprinnelsen

  Skille mellom honningtyper basert på opprinnelse, for eksempel bladhonning, blomsterhonning, monofloral honning og polyfloral honning.

 • Håndtere bikaker

  Håndtere bikaker forsiktig. Plassere kaker i maskinen. Fjerne dem når de er tomme, og sette dem i ledige holdere. Passe på kakens integritet og få ut så mye honning som mulig.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Håndtere honningutskillingsmaskin

  Bruke en maskin som trekker ut honning fra bikaker, for eksempel radiale eller tangensiale slynger.

 • Fjerne voks fra vokskaker

  Fjerne voksen fra vokskaker, som dekker og fyller celler før sentrifugering.

 • Rense honning for pollen

  Rense honning for pollen dersom kravet er å ha en klar honning. Identifisere urenheter i honningen, for eksempel voks, kroppsdeler av bier eller støv.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke matproduksjonsdokumentasjon

  Gjennomføre dokumentkontroll under ulike stadier av produksjonen for å overvåke produksjonstrinn og kvalitet.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

Source: Sisyphus ODB