Yrke maskinoperatør, hydrogenering

Maskinoperatører, hydrogenering betjener utstyr for behandling av baseolje for produksjon av margarin og fettprodukter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

 • Hydrogeneringsprosesser for spiselige oljer

  Hydrogeneringsprosesser fra ulike oljer, som reduserer fettmengden og påvirker fysiske egenskaper som smeltepunkt og smak.

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

Ferdigheter

 • Pumpeprodukter

  Betjene pumpemaskiner i samsvar med spesielle framgangsmåter og avhengig av type produkt. Sikre korrekte mengder og tilstrekkelig mating for prosessen.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Vurdere kvalitetskarakteristikker av matvarer

  Vurdere kvalitetsegenskapene til næringsmiddelprodukter når det gjelder de viktigste egenskapene (f.eks. fysiske, sensoriske, kjemiske, teknologiske osv.) for råstoffer, halvferdige produkter samt ferdige produkter.

 • Vedlikeholde mekanisk utstyr

  Observere og lytte til maskindrift for å påvise funksjonssvikt. Betjene, reparere, justere og teste maskiner, deler og utstyr som hovedsakelig drives med mekaniske prinsipper. Vedlikeholde og reparere kjøretøy for frakt, passasjerer, landbruk og landskapsarkitektur.

 • Håndtere blandemaskin for olje

  Bruke maskiner til å veie og blande vegetabilske oljer til produkter som salatoljer, smult og margarin i henhold til oppskriften.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utføre innledende operasjoner for oljeutvinning

  Utføre innledende operasjoner på råvarer som knekking og fjerning av skall, før oljeutvinning.

 • Kontrollere flyt av materie som brukes i oljebehandling

  Justere strømningshastigheten til hydrogen, damp, luft og vann til konverteren. Veie og tilsette oppgitte mengder katalytiske stoffer og andre kjemikalier for å hardne oljer eller fettstoffer.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Vurdere oljehardhet

  Vurdere prøver for å sikre at oljehardheten er i tråd med spesifikasjonene.

 • Overvåke oljeblandingsprosess

  Overvåke oljeblandingsprosessen. Gjøre justeringer i blandingsprosessen i henhold til resultatene fra tester.

 • Vurdere hydrogeneringsnivåer av spiselige oljer

  Vurdere nivåer for hydrogenering av spiselige oljer. Gjøre dem tiltalende for kunden, lette å bruke, lette å lagre og motstandsdyktige mot forringelse.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB