Yrke maskinoperatør, kakaobønnerenser

Maskinoperatører, kakaobønnerenser betjener maskiner som fjerner fremmedlegemer som stein, stilker og smuss fra kakaobønner. De flytter bønner fra siloer til mindre beholdere. De sender rensede bønner til bestemte siloer. De betjener luftrensesystemer for å fjerne enda flere fremmedlegemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Effekter av pesticider i matråmaterialer

  Forskjellige typer plantevernmidler som brukes som råstoffer i mat for å kontrollere riktig bruk av disse substansene for å bevare de viktigste egenskapene til produktene.

Ferdigheter

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Administrere levering av råvarer

  Administrere mottak av råvarer. Motta råvarer fra leverandørene. Kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten på råvarene og flytte dem til lageret. Sørge for at råvarene lagres på riktig måte, til de trengs av produksjonsavdelingen.

 • Sjekke behandlingsparametere

  Sjekke behandlingsparametere for å holde de teknologiske prosessene under kontroll.

 • Håndtere luftrensesystem

  Betjene en maskin som fører bønner og korn gjennom luftrengjøringssystem for å fjerne fremmedlegemer.

 • Sortere kakaobønner

  Sortere kakaobønner for å velge ut passende bønner for brenning og maling. Sjekke at de valgte bønnene er i samsvar med kvalitetsstandarder. Rengjøre kakaobønner med mindre feil.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Håndtere kakaorensingsmaskiner

  Betjene en maskin som fjerner fremmedlegemer som steiner og skitt fra kakaobønner.

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Utføre detaljerte matbehandlingsoperasjoner

  Utføre matbehandlingsoperasjoner svært grundig og detaljert grundig gjennomføre i alle trinn av prosessen for å skape et produkt av høy kvalitet.

Source: Sisyphus ODB