Yrke maskinoperatør, konvoluttproduksjon

Maskinoperatører, konvoluttproduksjon betjener en maskin som blir matet med papir og utfører operasjoner for å lage konvolutter: skjære og brette papiret, lime det, og deretter påføre et svakere og næringsmiddelgodkjent lim på flappen som forbrukeren lukker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Standarder for konvoluttskjæring

  Kvalitet på standarder for produksjonstilskjæring for å produsere konvolutter. Disse kravene omfatter formen, renheten på skjæringene og minimums- eller maksimumshøyde på knivene.

Ferdigheter

 • Løfte papirbunker

  Bygge opp og fylle på bunker med ark, sider og omslag på maskinbordet for å justere kantene og mate maskinen.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåke alle deler av papirkvaliteten, for eksempel tykkelse, opasitet og glatthet, i henhold til spesifikasjonene samt for ytterligere behandling og sluttbearbeiding.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

 • Betjene konvoluttmaskin

  Betjene en maskin som lager vanlige konvolutter og vinduskonvolutter av papirruller. Laste en stabel med blanke ark i maskinen med en vinsj, og træ papir gjennom maskinen.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Justere konvoluttkuttingsinnstillinger

  Sørge for at riktig standard for vindukutting og lapping brukes. Forberede dette ved å foreta gummiering på den blanke delen med en tørr lapp og på vindusmaterialet under transporten. Justere på grunnlag av vindu-, gummi- og lapposisjon samt jevnhetsnivå.

 • Sikre konvoluttkvalitet

  Kontrollere at rissing, bretting og gummieringskvalitet er korrekt for konvolutter, og at klaffstørrelse, vinkelretthet og halsstørrelse er korrekt, ved å undersøke materialer og maskinens sluttprodukt. Foreta justeringer av maskinen ved behov.

Source: Sisyphus ODB