Yrke maskinoperatør, kosmetikkproduksjon

Maskinoperatører, kosmetikkproduksjon betjener maskineri for produksjon av kosmetiske produkter ved å klargjøre maskiner og verktøy, rengjøre og vedlikeholde utstyr og følge produksjonsplanen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kosmetikk

  Forskjellige typer substanser som brukes for å forbedre utseendet til menneskekroppen.

 • Kosmetikkingredienser

  Det kosmetikk består av, fra knuste insekter til rust.

Ferdigheter

 • Produsere kosmetikk

  Produsere kosmetiske produkter som eventuelt kan tilpasses til kunder med særlige behov, som kremer, såpe, ansiktsmasker og salver.

 • Overholde produksjonskrav

  Overholde produksjonskrav ved å lese produksjonsplanen og justere temperaturen etter fuktigheten, størrelsen og typen produkt som skal tørkes.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Verifisere produktspesifikasjoner

  Kontrollere høyder, farge og andre attributter ved ferdige produkter mot spesifikasjonene.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Klargjøre råmaterialer

  Klargjøre og måle opp basisproduktene som trengs for å produsere varer og ferdigprodukter.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Kontrollere produksjonsplanen

  Sjekke de daglige og langsiktige timeplanene for øving, trening, forestillinger, sesonger, turer osv. og ta med i betraktning prosjektets tidslinje og alle forberedelsene som produksjonen krever.

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

Source: Sisyphus ODB