Yrke maskinoperatør, lærvarer

Maskinoperatører, lærvarer betjener spesialiserte maskiner innen industriproduksjon av lærvarer. De betjener maskiner som skjærer, lukker og etterbehandler kofferter, håndvesker, saltøy og seletøy. De utfører også rutinemessig vedlikehold av maskineriet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Maskinfunksjonalitet

  Maskiner og utstyr som brukes, og særlig egenskapene når det gjelder virkemåte og kalibrering for å sikre at kvaliteten og produktspesifikasjonene overholdes samt den driftsansvarliges sikkerhet.

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Ergonomi innen design av fottøy og lærvarer

  Prinsipper som brukes i utformingen av ulike former for skotøy og lærvarer for å rette opp i anatomiske og ergonomiske forhold samt målinger.

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

Ferdigheter

 • Jobbe som et team

  Vite hvor viktig det er å samarbeide, bygge opp og vedlikeholde effektive arbeidsrelasjoner med alle kolleger på kasinoet og i virksomheten. Fleksibilitet til å innta en positiv og fleksibel holdning til endringer i prioriteringer og framgangsmåter. Være positiv med tanke på endring, frivillig påta seg nye oppgaver og reagere godt på nye metoder for drift. Sørge for klar og effektiv kommunikasjon med kasinosjefen og spillesjefen og andre spilleforvaltere. Gjennomføre regelmessige møter med ledere og personale, oppmuntre til toveiskommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Vedlikeholde utstyr

  Regelmessig inspisere og utføre alle nødvendige aktiviteter for å vedlikeholde utstyret i god stand før eller etter bruk.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

 • Utføre arbeidsinstruksjoner

  Forstå, tolke og bruke arbeidsinstruksjoner på korrekt måte med hensyn til ulike oppgaver på arbeidsplassen.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

Source: Sisyphus ODB