Yrke maskinoperatør, lakkblander

Maskinoperatører, lakkblander betjener og vedlikeholder blandeinnretninger for lakk og syntetisk maling og sørger for at sluttproduktet er i samsvar med formelen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Varme opp lakkblanding

  Varme opp den tilberedte blandingen for å fremstille voksen på toppen av løsningen.

 • Betjene kulemølle

  Betjene kulemøllen for å blande og produsere lakk og sørge for at parameterne og spesifikasjonene samsvarer med formlene.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Tilsette farge

  Tilsette ønsket farge i henhold til spesifikasjonene for fargebrekkingspartiet.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Måle viskositeten til kjemiske substanser

  Måle viskositeten til de blandede ingrediensene ved å bruke et viskosimeter.

 • Velge lakkingredienser

  Velge de riktige typene og mengdene av lakk og ingredienser som tynner eller pigmenter, og plassere dem i blanderen.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB