Yrke maskinoperatør, laminering

Maskinoperatører, laminering betjener en maskin som påfører et plastlag på papir for å gjøre det sterkere og beskytte det mot fukt og flekker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Laminatortyper

  Forskjellige typer lamineringsmaskiner, f.eks. poselaminator, kald- og varmlamineringsmaskiner. En poselaminator fester plastlag på to sider av papiret i en varme- og limeprosess, mens en kaldlamineringsmaskin bruker en plastrull for å skape et belegg på papiret. Varmlaminatoren bruker varmeruller for å smelte lamineringsfilmen på papiret med lim.

 • Papirtyper

  De ulike kriteriene som brukes for å fastsette forskjeller i papirtyper, f.eks. ruhet og tykkelse, og de ulike framstillingsmetodene og tretypene papirtypene kommer fra.

Ferdigheter

 • Betjene lamineringsmaskin

  Klargjøre og starte lamineringsprosessen, hvor et papirark settes inn i en maskin og føres gjennom to ruller på metallstenger («dor»), hvor et plastlag påføres. Disse prosessene omfatter også oppvarming og liming.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Fremstille prøver

  Ta en prøve fra produksjonsmaskinen, vise den til en overordnet, sørge for at riktige justeringer utføres, og at kvalitets- eller selskapsstandarder oppfylles.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Lese jobblappinstruksjoner

  Forstå instruksene på lapper som ledsager arbeidsordrer, og sette opp eller kjører maskinen på grunnlag av disse instruksene.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

Source: Sisyphus ODB