Yrke maskinoperatør, mineralbehandling

Maskinoperatører, mineralbehandling betjener ulike anlegg og utstyr for å bearbeide råvarer til omsettelige produkter. De gir nødvendig informasjon om prosessen til kontrollrommet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Samle inn prøver

  Sette opp og betjene utstyr for å innhente vann-, gass- eller jordprøver for testing.

 • Betjene størrelsesreduksjonsutstyr for råmineraler

  Betjene utstyr som brukes til å redusere størrelsen på råmineraler for å forberede dem for videre bearbeiding. Arbeide med roterende knusere og kjeftknusere, samt valseverk, kulemøller og autogene møller.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Blande behandlingsmaterialer

  Blande behandlingsmaterialer, inkludert reagenser, katalysatorer og ulike kjemikalier.

 • Betjene separasjonsutstyr for råmineraler

  Betjene en rekke maskiner som brukes til å skille ut råstoff for videre bearbeiding, på grunnlag av størrelsen på partiklene eller den kjemiske sammensetningen. Arbeide med rastere, flyteceller, stropper, jigger, tromler og sykloner.

Source: Sisyphus ODB