Yrke maskinoperatør, mineralknusing

Maskinoperatører, mineralknusing betjener og overvåker kverner og andre maskiner som knuser materiale og mineraler. De frakter stein til kvernene, fyller maskinene med mineraler, overvåker kverneprosessen og sørger for at sluttproduktet oppfyller kravene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer stein for bearbeiding

  Ulike former for stein som brukes av steinhuggere og andre steinarbeidere til å lage byggematerialer. De mekaniske egenskapene til stein, som vekt, strekkfasthet, holdbarhet. Økonomiske egenskaper som kostnad, transport og råvaretilgang.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Manøvrere steinblokker

  Manøvrere steinblokker, plassere dem på riktig sted på maskinplaten ved hjelp av elektriske heiser, treblokker og kiler.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Betjene knuseverk

  Betjene maskiner laget for å knuse stein, malm, store kullklumper og andre materialer. Arbeide med en kjeftknuser, som vibrerer for å tvinge stein gjennom en loddrett V-formet kanal for å knuse den, eller en kjegleknuser, som roterer et skrueelement.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

Source: Sisyphus ODB