Yrke maskinoperatør, oljeraffinering

Maskinoperatører, oljeraffinering betjener maskiner som raffinerer råolje, som soyaolje, bomullsfrøolje og peanøttolje. De betjener vasketanker der biprodukter og urenheter fjernes ved hjelp av varme.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Opprinnelsen til matfett og matoljer

  Skillet mellom kostholdsfett som kommer fra dyr og oljer som stammer fra grønnsaker.

 • Alkaliske stadier av raffineringsprosesser for matoljer

  Trinn på alkali-raffineringsprosessen for matoljer som omfatter oppvarming, kondisjonering, nøytralisering, raffinering, vasking av oljer.

Ferdigheter

 • Overvåke sentrifugalseparatorer

  Betjene og overvåke sentrifugalseparatorer.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Forberede motorrommet for drift

  Klargjøre og starte hovedmotoren og hjelpemotorer. Klargjøre maskinene i motorrommet før avgang. Kjenne til og følge startprosedyrene i samsvar med sjekklisten.

 • Kontrollere flyt av oljer

  Justere kontroller for å regulere flyten av oljer gjennom linjer og tanker.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Pumpeprodukter

  Betjene pumpemaskiner i samsvar med spesielle framgangsmåter og avhengig av type produkt. Sikre korrekte mengder og tilstrekkelig mating for prosessen.

 • Håndtere sentrifugemaskiner

  Håndtere sentrifugemaskiner som renser animalske og vegetabilske oljer. Plassere filteret på tilførselstanken. Starte sentrifugemaskinen, og overføre det filtrerte materialet fra sentrifugen til bærbar tank.

 • Vaske oljer

  Vaske oljer for å redusere såpen som er igjen i oljen etter det første trinnet i raffinering. Varme opp oljen til riktig temperatur, og tilsette en bestemt mengde vaskevann som blandes inn i oljen av den dynamiske blanderen. Betjene strømningsmåleren for varmtvann og den elektropneumatiske måleventilen.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Betjene sentrifuger

  Juster arbeidsforhold som hastighet og tid for sentrifuger i henhold til kravene til produktet i arbeid. Betjene sentrifuger.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Måle tettheten til væsker

  Måle tettheten til væsker, inkludert oljer, ved bruk av instrumenter som hygrometre eller svingende rør.

Source: Sisyphus ODB