Yrke maskinoperatør, omdanning av stivelse

Maskinoperatører, omdanning av stivelse betjener maskiner som omdanner stivelse til glukose eller maissirup. Etter bearbeiding testes produktene for å kontrollere renheten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Stivelsesproduksjonsprosesser

  Prosesser for produksjon av stivelse, fra vask til fresing, til separatorer, vaskeskjermer, sentrifugalseparatorer til stivelse.

 • Enzymatisk behandling

  Enzymatiske prosesser brukt i matproduksjon og i andre industrielle bioteknologiske prosesser.

 • Mattrygghetsprinsipper

  Vitenskapelig bakgrunn for matsikkerhet som inkluderer tilberedning, håndtering og oppbevaring av mat for å redusere risikoen for sykdom som overføres gjennom mat og andre helsefarer.

 • Ekstrahering av stivelse fra mais

  Ekstrahering av stivelse fra kjerner i mais. Raffineringsprosessen der den ekstraherte maisstivelsen behandles for å lage sukker i fast form eller et annet populært søtningsmiddel, kjent som maissirup.

 • Stivelsesvarianter

  Ulike typer stivelse, inkludert syreuttynnet, oksidert, kationisk, sukksinat- og fosfatstivelse.

Ferdigheter

 • Måle pH

  Måle pH, som er en måleenhet for surhetsgrad eller alkalitet.

 • Behandle stivelsesslam

  Betjene utstyr for å produsere dekstrin, med eller uten syre- eller basekatalysator.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Håndtere maskiner for utskilling av maisstivelse

  Betjene maskiner som skiller ut maisstivelse, i henhold til relevante prosedyrer og samle inn de utskilte elementene og glukosen fra prosessen.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

 • Bruke filtre for avvanning av stivelse

  Bruke filtre til å vaske og avvanne stivelsesslam for å klargjøre det for videre omdanning til stivelse og dekstriner, søtstoffer og etanol.

 • Stabilisere pH-en til stivelse

  Stabilisere pH-en til stivelse ved å utføre pH-tester og tilsette kjemikalier i riktig mengde.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Administrere kjemikalier for produksjon av stivelse

  Administrere ulike kjemikalier i produksjon av stivelse for å oppnå forskjellige typer stivelse for en rekke formål.

Source: Sisyphus ODB