Yrke maskinoperatør, påfylling av kapsler

Maskinoperatører, påfylling av kapsler styrer fyllingen av gelatinkapsler med bestemte legemidler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

Ferdigheter

 • Implementere instruksjoner

  Kunne implementere skriftlige eller muntlige instrukser.

 • Inspisere kapsler

  Inspisere de ferdige kapslene i henhold til spesifikasjonene for å påvise eventuelt vektavvik, brekkasje eller feil fyllingsgrad.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Håndtere kapselringer

  Håndtere fylling av kapselringer med tomme kapsler, koble fra ringene når den nedre delen av kapslene er full av medisin i pulverform, koble ringene sammen igjen og sette dem i lukke- og utmatingsgafler.

 • Forstå instruksjoner

  Kunne forstå muntlige og skriftlige instruksjoner.

 • Skuffe medisinske preparater

  Skuffe medisinske preparater inn i kapselmaskinens påfyllingstrakt

 • Montere maskiner

  Montere maskiner i henhold til instruksjoner og spesifikasjoner.

 • Planlegge vedlikeholdsaktiviteter

  Planlegge og organisere prosessen for å sikre at utstyr eller systemer er i god stand ved å inspisere installasjonen, løse problemer, bytte ut slitte deler og gjennomføre andre vedlikeholdsoppgaver.

 • Støte ut fylte kapsler

  Trykke ned pedalen for å støte ut kapslene som allerede er lukket, i mottakerbeholderen.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Skuffe kapsler

  Skuffe tomme kapsler i lastemaskinen.

 • Kontrollere mindre vedlikehold

  Følge opp vedlikeholdet og reparasjonene som skal utføres. Løse små problemer og formidle vanskeligere problemer til personen som har ansvaret for vedlikehold.

Source: Sisyphus ODB