Yrke maskinoperatør, pakking og fylling

Maskinoperatører, pakking og fylling betjener maskiner som klargjør og pakker matvarer i ulike beholdere, som krukker, kartonger, bokser og annet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Identifisere faktorer som forårsaker endringer i mat under oppbevaring

  Gjenkjenne de mest relevante faktorene (kjemiske, fysiske, miljømessige osv.) som kan endre maten under oppbevaring

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Betjene emballasjebehandlingsutstyr

  Betjene elektrisk emballasjebehandlingsutstyr og kontrollsystemer.

 • Kasting av ikke-matbasert avfall i næringsmiddelindustrien

  Avhende, på miljøgodkjente måter, avfall som ikke er mat, i næringsmiddelindustrien.

 • Sikre kvalitetskontroll innen emballasje

  Implementere og overvåke aktiviteter slik at alle krav til emballeringsprosedyrer og -standarder følges til enhver tid.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Betjene veiemaskin

  Arbeide med veiemaskin for å måle rå, halvferdige og ferdige produkter.

 • Ta hånd om pakkemaskiner

  Bruke pakkemaskiner som maskiner for påfylling, merking og forsegling. Lagerføre og sortere produkter som skal behandles i henhold til spesifikasjoner. Fylle på med emballasjeartikler etter behov, for eksempel esker, kartonger, innpakningspapir, plastark, lim, blekk eller etiketter.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

Source: Sisyphus ODB