Yrke maskinoperatør, papirskjæring

Maskinoperatører, papirskjæring betjener en maskin som skjærer papir til ønsket størrelse og form. Maskinoperatører, papirskjæring kan også skjære og perforere andre materialer som leveres i ark, for eksempel metallfolie.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Papirstørrelser

  Forskjellige typer papirformater som folio, kvarto, oktavo og seksten-mo. Hver type viser hvor mange ganger papiret må brettes. Mens disse er eldre, er de i dag koplet sammen med ISO-standarder, f.eks. A-papirstørrelser.

 • Papirtyper

  De ulike kriteriene som brukes for å fastsette forskjeller i papirtyper, f.eks. ruhet og tykkelse, og de ulike framstillingsmetodene og tretypene papirtypene kommer fra.

Ferdigheter

 • Forhindre papirstopp

  Følge med på inn- og utmating for å hindre papirstopp.

 • Justere papirkniv

  Skru håndskruer på papirkniven for å stramme inn papirsporet som holder ark, frimerker og etiketter på plass.

 • Løfte papirbunker

  Bygge opp og fylle på bunker med ark, sider og omslag på maskinbordet for å justere kantene og mate maskinen.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Føre arkregistre

  Registrere numre på en bestemt arkandelssekvens ved å plassere serienumre på stemple for aksjeandeler og utstedt utbytte.

 • Betjene papirkniv

  Betjene papirknivmaskiner som brukes til skjæring, bretting, perforering og inngravering på papirark. Plassere en papirstabel mot knivbladet, glatte ut papirstabelen og justere kontrollene for å kutte.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Kutte sidekanter

  Tilpasse malen, og stille inn nedskjæringen, legge inn arkene og trimme kantene for å få den ønskede formen, samtidig som kvalitet og kvantitet bevares.

Source: Sisyphus ODB