Yrke maskinoperatør, parfymeproduksjon

Maskinoperatører, parfymeproduksjon betjener maskiner for parfymeproduksjon ved å klargjøre maskiner og verktøy, rengjøre og vedlikeholde utstyret og innrette seg etter produksjonsplanen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Parfyme- og kosmetikkprodukter

  De tilbudte parfyme- og kosmetikkprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Overholde produksjonskrav

  Overholde produksjonskrav ved å lese produksjonsplanen og justere temperaturen etter fuktigheten, størrelsen og typen produkt som skal tørkes.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Klargjøre råmaterialer

  Klargjøre og måle opp basisproduktene som trengs for å produsere varer og ferdigprodukter.

 • Verifisere produktspesifikasjoner

  Kontrollere høyder, farge og andre attributter ved ferdige produkter mot spesifikasjonene.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Kontrollere produksjonsplanen

  Sjekke de daglige og langsiktige timeplanene for øving, trening, forestillinger, sesonger, turer osv. og ta med i betraktning prosjektets tidslinje og alle forberedelsene som produksjonen krever.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Lage duftformler

  Lage kjemiske formler for de allerede undersøkte nye duftene.

Source: Sisyphus ODB