Yrke maskinoperatør, pilleproduksjon

Maskinoperatører, pilleproduksjon betjener pillemaskinen som lager piller av ulik størrelse og form. De fyller også maskinen med nødvendige råvarer, åpner ventiler for å styre råvarestrømmen og regulerer temperaturen i maskinen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Farmasilov

  Juridiske og andre krav knyttet til utøvelse av apotekvirksomhet.

 • Farmasøytiske produkter

  De farmasøytiske produktene som finnes, deres virkemåte, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

Ferdigheter

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Overvåke ventiler

  Overvåke og justere ventiler for å slippe en spesifikk mengde væske (for eksempel ammoniakk-svovelsyre eller tyktflytende såpe) eller damp inn i en mikser eller maskin.

 • Betjene pillemaskin

  Betjene maskiner som lager piller til medisinsk bruk.

 • Klargjøre reseptetiketter

  Forberede reseptetiketter, velge type reseptbeholder og feste reseptetikettene på beholderen.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Kontrolltemperatur

  Måle og justere temperaturen for et gitt rom eller gjenstand.

 • Administrere medisinske forsyningskjeder

  Sikre at legemidler lagres i egnede anlegg og under passende miljøforhold for å sikre stabilitet, kvalitet og sikkerhet for legemiddelet i holdbarhetstiden, og for å lagre legemidler på en sikker, organisert, systematisk og trygg måte. Arbeide med dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å implementere et effektivt system for administrasjon og rotasjon av beholdningen.

 • Vedlikeholde passende forhold for legemiddeloppbevaring

  Vedlikeholde egnede lager og sikkerhet for legemidler.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

Source: Sisyphus ODB