Yrke maskinoperatør, planhøvel

Maskinoperatører, planhøvel bruker maskiner til å skjære av tykkelsen på planker til en enhetlig tykkelse. Maskinen høvler vanligvis begge sider av planken i én operasjon. De mater planken forsiktig inn i maskinen, slik at man unngår at den blir høvlet for mye i den ende enden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Trearbeidsprosesser

  Trinn for bearbeiding av tre for produksjon av treprodukter og maskintyper som brukes til disse prosessene, f.eks. tørking, forming, montering og overflatebehandling.

 • Kutteteknologier

  Mangfoldet av kutteteknologi, som programvare eller mekanikk, guiding av kutteprosesser gjennom lasering, saging, fresing, osv.

Ferdigheter

 • Opprettholde tretykkelse

  Opprettholde tretykkelse gjennom høvling og kapping av trelast.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Kassere avskåret avfallsmateriale

  Kassere potensielt farlig avfall som skapes under kutteprosessen, som spon, skrap og metallklumper, sortere avfallet i henhold til regelverket og rydde opp på arbeidsplassen.

 • Sette opp knivhodet

  Sette opp og installere kniver i knivhodet til tykkelseshøvelen.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Justere kuttegenskapene

  Justere kuttestørrelser og dybder på skjæreverktøy. Justere høyder på arbeidsbord og maskinarmer.

 • Manipulere tre

  Manipulere egenskapene til og formen og størrelsen på tre.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Justere høvelmaskin

  Bruke håndsveiv for å justere bordnivåer og trykkstenger for høvelmaskinen for tykkelse, i henhold til påkrevd beskjæring og materialets tykkelse.

 • Betjene tykkelseshøvelmaskin

  Legge trematerialet i høvelmaskinen, som resulterer i et ferdig høvlet trebord. Unngå sniping ved å bruke et ekstra trestykke med samme tykkelse.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

Source: Sisyphus ODB