Yrke maskinoperatør, plastmøbler

Maskinoperatører, plastmøbler betjener plastbehandlingsmaskiner som produserer ting som plaststoler og bord. De kontrollerer hvert enkelt produkt, oppdager avvik og fjerner produkter som ikke holder mål. I noen tilfeller setter de sammen ulike plastdeler for å fremstille sluttproduktet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterialer og deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper, mulige problemer og brukstilfeller.

 • Injeksjonsstøpemaskindeler

  Deler av maskinen som smelter og injiserer smeltet plast i former som beholderen, den fram- og tilbakegående skruen, injeksjonsfatet og injeksjonssylinderen.

Ferdigheter

 • Montere plastdeler

  Tilpasse og ordne plastdeler for å montere hele produkter ved bruk av egnet håndverktøy.

 • Håndtere injeksjonsstøpemaskin

  Betjene og overvåke en maskin som bruker en hjelpeskrue til å tvinge råmaterialet fremover til smelting, og som injiserer den smeltede plasten i en form.

 • Påføre et beskyttende lag

  Påføre et lag med beskyttende løsning, for eksempel permetrin, ved hjelp av sprøytepistl eller pensel for å beskytte produktet mot skader som korrosjon, brann eller parasitter.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Få ut produkter fra former

  Fjerne ferdige produkter fra former og undersøke dem i detalj for avvik.

 • Betjene plastmaskiner

  Betjene maskiner og utstyr som brukes til å lage plastdeler og -produkter, for eksempel maskiner for injeksjon, ekstrudering, kompresjon eller formblåsing.

 • Ferdigstille plastprodukter

  Ferdigstille plastproduktet ved å slipe, merke og polere overflaten.

 • Manipulere plast

  Manipulere plastens egenskaper, form og størrelse.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Bruke støpeteknikker

  Bruke støpeteknikker.

 • Vedlikeholde plastmaskiner

  Vedlikeholde maskineri og utstyr for produksjon av plastprodukter, for å sikre at de er rene og trygge i drift. Utføre rutinemessig vedlikehold på utstyr og foreta justeringer når det er nødvendig, med håndverktøy og elektroverktøy.

 • Vedlikeholde formdeler

  Utføre mindre reparasjonsoppgaver og vedlikehold av former og formdeler.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Fylle former

  Fylle former med egnede blandinger av materialer og ingredienser.

Source: Sisyphus ODB