Yrke maskinoperatør, produksjon av mykpapir

Maskinoperatører, produksjon av mykpapir betjener en maskin som blir matet med mykpapir, som deretter blir perforert og rullet opp i ulike former for sanitærpapir.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Papirmassetyper

  Det skilles mellom typer papirmasse på grunnlag av deres fibertype og de spesifikke kjemiske prosessene som de ble laget i.

 • Typer av perforerende maskiner

  De forskjellige typer perforeringsmaskiner, f.eks. kronperforatorer, stansemaskiner og svettebånd-perforatorer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Kontrollere papirkvalitet

  Overvåke alle deler av papirkvaliteten, for eksempel tykkelse, opasitet og glatthet, i henhold til spesifikasjonene samt for ytterligere behandling og sluttbearbeiding.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke papirspole

  Overvåke den store papirtrommelen, som tvinner papirer med riktig spenning på en rull.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Betjene papirviklemaskin

  Bruke maskiner til å skape toalettpapirpakker i ruller. Mate papiret inn i maskinen og plassere det i en vikleposisjon, slik at det samles i en rull og produktet skapes.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

 • Betjene perforeringsmaskin

  Betjene maskinen som perforerer papirark med linjer med fine hull, legge til rette for å rive arkene. Installere perforeringsskiver i maskinen, og konfigurere spor for å tilpasse størrelsen på arket ved hjelp av håndverktøy. Mate maskinen, og fjerne perforerte ark når de samles opp på maskinbordet.

Source: Sisyphus ODB