Yrke maskinoperatør, produksjon av papirposer

Maskinoperatører, produksjon av papirposer betjener en maskin som blir matet med papir, som deretter blir brettet og limt for å lage papirposer av ulike størrelser, former og styrkegrader.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Emballeringsprosesser

  Utforming og design av emballasje. Dekorasjonsprosess og trykking utført på emballasje. Pakkemaskiner og linjedrift.

Ferdigheter

 • Betjene papirposemaskin

  Betjene en maskin som automatisk måler, trykker, kutter, bretter og limer papirmateriale til papirposer. Sørge for at ferdige poser er like.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Justere papirposemaskin

  Kontrollere produserte papirposer og være i stand til å gjøre mindre justeringer for å sikre at sideforseglingene, bærehullene og leppestørrelsen er i henhold til produkt- eller selskapsspesifikasjonene.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Stable papirposer

  Manuelt fjerne ferdige papirposer fra papirposemaskinen og sette dem i stabler i kasser eller bokser for videre emballering og transport.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

Source: Sisyphus ODB