Yrke maskinoperatør, produksjon av vinylplater

Maskinoperatører, produksjon av vinylplater betjener en maskin som presser vinyl med et negativt avtrykk av en master-plate. Når det påføres trykk, presses vinylen inn i fordypningene i master-platen, og man får en spillbar plate.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Oppdage feil på plate

  Undersøke plater for feil som misfarging og riper.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Betjene hydrauliske maskinerikontroller

  Betjene spesialmaskiner på riktig måte ved å bruke ventiler, håndhjul eller reostater for å bevege og kontrollere flyten av drivstoff, vann og tørre eller flytende bindemidler til maskinen.

 • Manipulere plast

  Manipulere plastens egenskaper, form og størrelse.

 • Betjene platepresse

  Drive den damphydrauliske pressen som støper om plastkomponenter til grammofonplater. Den kan også brukes til pressing av håndlaget papir.

 • Plassere plateetiketter

  Plassere plateetiketter over de øvre og nedre midtstiftene på pressen, enten manuelt eller ved bruk av lakk.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

Source: Sisyphus ODB