Yrke maskinoperatør, salgsautomater

Maskinoperatører, salgsautomater tømmer kontakter, inspiserer maskinen visuelt, gjør grunnleggende vedlikehold og fyller på med varer i salgs- og myntautomater.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Geografiske ruter

  Tolkningen av geografisk informasjon, f.eks. steder og avstanden mellom dem.

 • Mathygieneregler

  Nasjonalt og internasjonalt regelverk for matvarehygiene og matvaresikkerhet, f.eks. forordning (EF) 852/2004.

Ferdigheter

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Endre hylleforkantmerking

  Endre hyllemerking i samsvar med plasseringen av produktene slik de vises i salgsautomater.

 • Utføre rotasjon av varer i en lager

  Flytte emballerte og lett bedervelige varer med en tidligere siste salgsdato til fremst i hyllen.

 • Vedlikeholde drift av salgsautomater

  Rengjøre og vedlikeholde salgsautomater for å holde dem i orden. Gjøre mindre justeringer og reparasjoner etter behov; rette opp i blokkeringer og lignende teknisk funksjonssvikt. Tilkalle serviceteknikere ved komplisert funksjonssvikt. Etterfylle salgsautomater.

 • Justere temperaturmålere

  Betjene temperaturmålere for å holde mat- og drikkevarer ved passende temperaturer.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

Source: Sisyphus ODB