Yrke maskinoperatør, sigarmerking

Maskinoperatører, sigarmerking betjener maskiner som merker sigaromslag med merkenavn. De sørger for at maskinen alltid har tilstrekkelig materiale, og følger med på at prosessene ikke går i stå. De rengjør blekkvalsene forebyggende.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Håndverksevne

  Evne til å jobbe med hender for å skape noe kunstnerisk.

 • Kvalitetsprototype av et tobakksblad

  Karakteristika og egenskaper ved et tobakksblad som skal graderes, og vurdering til høy, middels eller lav kvalitet med utgangspunkt i fargevariasjoner, rifter, tjæreflekker, finkornethet og bladstørrelse.

 • Produksjon av tobakksrøykeprodukter

  Prosesser, materialer og teknikker for produksjon av ulike typer tobakksrøykeprodukter, f.eks. sigarer, finskåret tobakk, pipetobakk og sigaretter.

Ferdigheter

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Posisjonere tobakksprodukter i maskiner

  Plassere tobakksvarer på rullebåndet som fører inn i maskinen. Starte maskinen for å merke eller stemple dem. Sørge for at kvaliteten på produktet og bladene ikke blir skadet i prosessen.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Håndtere sigarstempelmaskin

  Håndtere maskin som trykker på sigarpapir. Fylle blekkhuset på maskinen, eller plassere forhåndsproduserte etiketter som skal plasseres på sigaren.

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Sluttbehandling i tobakksproduksjon

  Samle ferdige tobakksprodukter som sigarer eller sigaretter. Plassere brett ved maskinens leveringsende, fange opp merkede produkter og fjerne fylte brett. Sikre produktets integritet og kvalitet.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Bruke håndverktøy til å lage tobakksvarer

  Bruke en rekke håndverktøy for å produsere spesialtilpassede eller håndlagde tobakksprodukter, for eksempel sigarer eller sigaretter. Bruke verktøy som blader, brett med fester, festeformer, sigarformer, presser og pakkesystemer.

 • Lagre tobakk og tobakksproduktmaskiner

  Fylle på maskin med materialer for produksjon av tobakksvarer. Sørge for å ha tilstrekkelige mengder papir, filtre, lim og andre materialer for å klare målet for daglig produksjon.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Måle presise matbehandlingsoperasjoner

  Utføre presise oppgaver med egnet verktøy og utstyr ved produksjon av mat og drikke.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

Source: Sisyphus ODB