Yrke maskinoperatør, sjokoladestøping

Maskinoperatører, sjokoladestøping betjener maskiner og utstyr som heller temperert sjokolade over i former for å støpe plater, blokker og andre sjokoladeformer. De overvåker maskinene for å sikre at støpeformer ikke kiler seg fast.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prosesser innen matvare- og drikkevareproduksjon

  Råstoffer og produksjonsprosesser for å framstille næringsmidler. Betydning av kvalitetskontroll og andre teknikker for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

Ferdigheter

 • Starte opp sjokoladeformingsavdeling

  Starte opp formingslinjeutstyr, inkludert kjølere, luftkompressor, sjokoladetanker, pumper og herdeenheter.

 • Temperere sjokolade

  Varme opp og kjøle ned sjokolade ved å bruke marmorplater eller maskiner for å oppnå de ønskede egenskapene for forskjellige bruksområder, som glansen til sjokoladen eller måten den brytes på.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Arbeide på transportbånd innen matproduksjon

  Arbeide ved transportbånd innen matproduksjon.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Støpe sjokolade

  Støpe sjokolade for å lage sjokoladebiter med en viss form. Helle flytende sjokolade i en form, og la den stivne.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Tilpasse produktformer

  Endre former for å matche produktspesifikasjonen. Kjøre testprøver og sjekke at spesifikasjonene er riktige.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

Source: Sisyphus ODB