Yrke maskinoperatør, skjæring

Maskinoperatører, skjæring sender filer fra datamaskinen til skjæremaskinen, posisjonerer materialet som skal skjæres, digitaliserer feil på materialoverflaten for å utføre materialøkonomisering («nesting») av delene, med mindre maskinen gjør dette automatisk. De setter i gang skjæremaskinen og samler også sammen de oppskårne delene og utfører den endelige kvalitetskontrollen mot spesifikasjoner og kvalitetskrav. De følger også med på skjæremaskinens slitedeler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Fottøyproduksjonsteknologi

  Fottøyprosessteknologi og maskiner som er involvert. Fottøyproduksjonen starter i klippe/klikkerommet, der øvre og nedre komponenter klippes til. De øverste komponentene settes sammen i lukkerommet ved å følge en presis rekkefølge med spesifikke operasjoner: løyping, bretting, søm, osv. De lukkede øvre, innersålen og andre nedre komponenter settes sammen i monteringsrommet, der hovedoperasjonene er påsetting av såler. Prosessen avsluttes med ferdigstilling i rom for etterbehandling og pakking.

 • Fottøykomponenter

  Komponenter for fottøy både for overdel (vamp, kvartaler, fôringer, avstivere, tåpuffer, osv.) og bunn (såler, hæler, innleggssåler, osv.). Miljøkriterier og betydning av resirkulering. Velge ut egnede materialer og deler på grunnlag av deres innflytelse på skotøyets stil og egenskaper, kjennetegn og produksjonsmulighet. Framgangsmåter og metoder for kjemisk og mekanisk bearbeiding av lær og lærvarer.

 • Utstyr for vedlikehold av sko

  Funksjonaliteten til det brede utstyret og de grunnleggende reglene for regelmessig vedlikehold.

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Fottøymaskiner

  Funksjonene til det store spekteret av maskiner, og grunnleggende regler for regelmessig vedlikehold.

 • Automatiske kuttesystemer for fottøy og lærvarer

  Bruke og beskrive automatiske systemteknologier i fottøy- og lærvareindustrien som laserskjæring, knivskjæring, stempelskjæring, mølleskjæring, skjæring med ultralyd, vannskjæring og skjæring med maskiner som skjærepresser og skjæremaskiner med stropp.

 • Fottøymaterialer

  Egenskaper, komponenter, fordeler og begrensninger ved et stort utvalg materialer som brukes i produksjonen av fottøy: lær, lærerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plast, gummi osv. 

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Fottøykvalitet

  Kvalitetsspesifikasjoner for materialer, prosesser og ferdige produkter, de mest vanlige mangler i fottøy, framgangsmåter for rask prøving, framgangsmåter for laboratorieundersøkelser og forsøk samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. Kvalitetssikring av produksjonsprosesser og grunnleggende begreper med hensyn til kvalitet på skotøy og standarder for fottøy.

Ferdigheter

 • Anvende grunnleggende regler for vedlikehold på lærvare- og fottøymaskiner

  Anvende grunnleggende regler for vedlikehold og renhold av utstyr og maskiner for produksjon av fottøy og lærvarer som du betjener.

 • Betjene automatiske kuttesystemer for fottøy og lærvarer

  Arbeide med utstyrets programvare. Digitalisere og merke lærområdene med feil slik at de kan unngås. Etablere neste- og skjærebegrensninger for hvert mønster. Plukke opp, sortere, laste opp mønstre, sjekke og fullføre skjæreordrer. Tilpasse maskinene og utstyrsparametrene og utføre enkle vedlikeholdsprosedyrer.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

Source: Sisyphus ODB