Yrke maskinoperatør, smeltelodding

Maskinoperatører, smeltelodding klargjør og betjener maskiner som lodder elektroniske komponenter på kretskort. De leser arbeidstegninger og layoutdesign.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskalaer for Celsius og Fahrenheit.

 • Kretskort

  Kretskort (PCB) er vesentlige komponenter i nesten alle elektroniske innretninger. De består av tynne skiver eller substrater, som elektroniske komponenter, f.eks. mikrobrikker, plasseres på. De elektroniske komponentene er elektrisk koplet gjennom ledende spor og kontaktflater.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Lodde komponenter på elektronisk kort

  Lodde elektroniske komponenter på tomme elektroniske kretskort for å skape lastede elektroniske kretskort ved å bruke håndverktøy eller maskiner for lodding.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Betjene bølgeloddingsmaskin

  Betjene bølgeloddingsmaskinen for å lodde elektroniske komponenter på trykte kretsbord. Her flyttes bordet over en bølge av flytende loddemateriale, og forbindelsene som settes inn gjennom bordet, festes til kretsbordet.

 • Montere kretskort

  Feste elektroniske komponenter på kretskortet ved å anvende loddeteknikker. Elektroniske komponenter plasseres i hull med montering gjennom hull (THT) eller plasseres på overflaten av kretskortet med overflatemontering (SMT).

 • Overvåke maskinoperasjoner

  Observere maskindriften, evaluere kvaliteten på produktene og sørge for at standarder overholdes.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Vedlikeholde ovnstemperatur

  Overvåke og styre pyrometeret for å kontrollere temperaturen i ovnen.

 • Administrere ovnstemperatur

  Overvåke produkttemperaturen ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene og måleinstrumentene og justere temperaturen i ovnen dersom det er nødvendig.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Forberede kort for lodding

  Forberede kretskort for loddeoperasjoner. Rengjøre kortet og merke bestemte områder.

Source: Sisyphus ODB