Yrke maskinoperatør, uttrekking av stivelse

Maskinoperatører, uttrekking av stivelse bruker utstyr til å trekke ut stivelse fra råstoffer som mais, potet, ris, tapioka, hvete osv.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Stivelsesproduksjonsprosesser

  Prosesser for produksjon av stivelse, fra vask til fresing, til separatorer, vaskeskjermer, sentrifugalseparatorer til stivelse.

 • Stivelsesvarianter

  Ulike typer stivelse, inkludert syreuttynnet, oksidert, kationisk, sukksinat- og fosfatstivelse.

Ferdigheter

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Håndtere utstyr for sukkerraffinering

  Styre halvautomatisk raffineriutstyr for å omdanne stivelse til sukker og konsentrere sukkeret til ønsket tetthet.

 • Nøytralisere sukkerlake

  Tilsette syrer eller baser for å nøytralisere omdannede sukkerlaker. Kontrollere konsentrasjonen ved hjelp av en pH-måler.

 • Pumpeprodukter

  Betjene pumpemaskiner i samsvar med spesielle framgangsmåter og avhengig av type produkt. Sikre korrekte mengder og tilstrekkelig mating for prosessen.

 • Stabilisere pH-en til stivelse

  Stabilisere pH-en til stivelse ved å utføre pH-tester og tilsette kjemikalier i riktig mengde.

 • Håndtere slanger

  Vaske sentrifugen med slange, idet man ivaretar maskinens integritet og holder mengden spillvann så lavt som mulig.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Bruke filtre for avvanning av stivelse

  Bruke filtre til å vaske og avvanne stivelsesslam for å klargjøre det for videre omdanning til stivelse og dekstriner, søtstoffer og etanol.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Administrere kjemikalier for produksjon av stivelse

  Administrere ulike kjemikalier i produksjon av stivelse for å oppnå forskjellige typer stivelse for en rekke formål.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

Source: Sisyphus ODB