Yrke maskinoperatør, vakuumforming

Maskinoperatører, vakuumforming betjener, styrer og vedlikeholder maskiner som varmer opp plastplater og legger dem rundt en støpeform ved hjelp av vakuumsuging; når platene blir avkjølt, har de samme form som støpeformen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Beleggsstoffer

  Ha kunnskap om ulike typer belegg, med et arbeidsstykke med ett eller flere lag med etterbehandling med harpikser, sukker, pulver, inaktive og uoppløselige fyllere, voks, gummi, myknere, fargestoffer, lakk med mer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Få ut produkter fra former

  Fjerne ferdige produkter fra former og undersøke dem i detalj for avvik.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Kontrolltemperatur

  Måle og justere temperaturen for et gitt rom eller gjenstand.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Klargjøre støpeform for vakuumforming

  Sørge for at støpeformen er godt festet for vakuumformingsprosessen. Kontrollere at støpeformen er riktige, og at alle hulrom som skal fylles, settes i vakuum.

 • Overvåke forhold i prosessmiljø

  Kontrollere at de generelle forholdene i rommet hvor prosessen skal finne sted (for eksempel temperatur eller luftfuktighet), oppfyller kravene, og tilpasse disse hvis det er nødvendig.

 • Varme opp vakuumformingsmedium

  Slå på medievarmeren for å varme opp vakuumformingsmediet til rett temperatur før vakuum tas i bruk for å presse mediet inn i formen. Sørge for at mediet er så varmt at det kan formes, men ikke så varmt at det endelige produktet blir krøllet eller strukket.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

Source: Sisyphus ODB