Yrke maskinoperatør, varmeforsegling

Maskinoperatører, varmeforsegling betjener maskiner som forsegler og limer elementer sammen for videre behandling, eller som forsegler produkter eller emballasje, ved hjelp av varme.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Termoplastmaterialer

  Typer av materialer der den fysiske tilstanden endres når de utsettes for varme samt den særlige måten materialene reagerer på varmeeksponeringen.

 • Typer av varmeforsegling

  Typer varmeforsegling som er til stede, f.eks. induksjonsforsegling, induksjonssveising, varmestangforseglere, kontinuerlig varmeforsegling og impulsvarmeforseglere og forstå hvilken type materiale de brukes for.

Ferdigheter

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Betjene varmeforseglingsmaskiner

  Betjene maskiner og utstyr som brukes til plastforsegling, plastemballering eller produksjon av termoplastprodukter.

 • Varme materialer

  Sette materialene i en ovn og varme dem opp i en viss tid og ved en bestemt temperatur for å forme eller herde materialet.

 • Pakke varer

  Pakke ulike typer varer, for eksempel ferdig produserte produkter eller varer i bruk. Pakke varer for hånd i kasser, poser og andre typer beholdere.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Kontrollere kvaliteten på råmaterialer

  Kontrollere kvaliteten på de grunnleggende materialene som brukes til produksjon av halvfabrikater og ferdige produkter ved å vurdere noen av egenskapene, og ved behov velge ut prøver som skal analyseres.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Vedlikeholde varmeforseglingsmaskiner

  Opprettholde maskiner og utstyr for å forsegle materialer sammen, for å sikre at de er rene og i trygg driftsmessig stand. Utføre rutinemessig vedlikehold på utstyr og justere når det er nødvendig, ved bruk av håndverktøy og kraftverktøy.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

Source: Sisyphus ODB