Yrke maskinoperatør for dyremating

Maskinoperatører for dyremating betjener ulike etterbehandlingsmaskiner for dyrefôr på industrianlegg, f.eks. blandemaskiner, fyllemaskiner og lastemaskiner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tilberedt dyrefôr

  Sammensetning, ernæringsmessige spesifikasjoner og oppskrift på dyrefôr. Tilsetningsstoffer i fôr, energiverdier, ernæringsmessige behov og tilskuddsbehov, avhengig av ulike arter. Krav til fôrvarer i henhold til gjeldende lovgivning.

 • Kontamineringsfarer knyttet til tilberedt dyrefôr

  Farer for forurensning og fare for ødeleggelse i forbindelse med dyrefôr. Forebygging og reaksjon.

Ferdigheter

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Inspisere silosystemer

  Inspisere silosystemer for å redusere eventuelle skadelige utslipp i forbindelse med bruken av disse.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Følge evalueringsprosedyrer for materialer ved mottak

  Føre tilsyn med levering av innkommende materialer, og følge en detaljert prosedyre for å evaluere og vurdere egenskapene i henhold til dette.

 • Tilpasse effektiv matbehandlingspraksis

  Sørge for at de mest effektive produksjonsteknikkene brukes ved matbehandlingsoppgaver, slik at disse kan gjennomføres mest mulig effektivt med hensyn til tid, innsats og kostnad.

 • Håndtere utstyr for tilberedt dyrefôr

  Håndtere utstyr og materialer til produksjon av dyrefôr. Utføre vedlikehold på maskineri og sikre jevn produksjonstakt og produktivitet.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Administrere mottak av råvarer for dyrefôr

  Sikre anskaffelse og mottak av råmaterialer, planlegge og utføre produksjon samt lasting og forsendelse av fôr.

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

 • Fylle sekker

  Fylle sekker med fôr som kommer fra en sekkestativmaskin.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Kontroll lukt fra produksjon av tilberedt dyrefôr

  Kontrollere lukt som dannes under kverning, oppvarming og avkjøling, utslipp av flytende avfall og andre utslipp. Eventuelt bruke termisk oksidasjonsmiddel for formålet.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Kaste avfall bestående av tilberedt dyrefôr

  Kaste avfall bestående av tilberedt dyrefôr og samtidig prøve å redusere miljøvirkningen av fôrsammensetningen mest mulig. Følge det aktuelle regelverket.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

Source: Sisyphus ODB