Yrke maskinoperatør for dyremating

Maskinoperatører for dyremating betjener ulike etterbehandlingsmaskiner for dyrefôr på industrianlegg, f.eks. blandemaskiner, fyllemaskiner og lastemaskiner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tilberedt dyrefôr

  Sammensetning, ernæringsmessige spesifikasjoner og oppskrift på dyrefôr. Tilsetningsstoffer i fôr, energiverdier, ernæringsmessige behov og tilskuddsbehov, avhengig av ulike arter. Krav til fôrvarer i henhold til gjeldende lovgivning.

 • Kontamineringsfarer knyttet til tilberedt dyrefôr

  Farer for forurensning og fare for ødeleggelse i forbindelse med dyrefôr. Forebygging og reaksjon.

Ferdigheter

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Inspisere silosystemer

  Inspisere silosystemer for å redusere eventuelle skadelige utslipp i forbindelse med bruken av disse.

 • Utføre rengjøringsplikter

  Utføre rengjøringsoppgaver som å fjerne avfall, støvsuge, tømme søppelbøtter og utføre generell rengjøring av arbeidsområdet. Rengjøringsaktiviteter skal utføres i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter dersom det er påkrevd.

 • Følge evalueringsprosedyrer for materialer ved mottak

  Føre tilsyn med levering av innkommende materialer, og følge en detaljert prosedyre for å evaluere og vurdere egenskapene i henhold til dette.

 • Tilpasse effektiv matbehandlingspraksis

  Sørge for at de mest effektive produksjonsteknikkene brukes ved matbehandlingsoppgaver, slik at disse kan gjennomføres mest mulig effektivt med hensyn til tid, innsats og kostnad.

 • Håndtere utstyr for tilberedt dyrefôr

  Håndtere utstyr og materialer til produksjon av dyrefôr. Utføre vedlikehold på maskineri og sikre jevn produksjonstakt og produktivitet.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Administrere mottak av råvarer for dyrefôr

  Sikre anskaffelse og mottak av råmaterialer, planlegge og utføre produksjon samt lasting og forsendelse av fôr.

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

 • Fylle sekker

  Fylle sekker med fôr som kommer fra en sekkestativmaskin.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Kontroll lukt fra produksjon av tilberedt dyrefôr

  Kontrollere lukt som dannes under kverning, oppvarming og avkjøling, utslipp av flytende avfall og andre utslipp. Eventuelt bruke termisk oksidasjonsmiddel for formålet.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Kaste avfall bestående av tilberedt dyrefôr

  Kaste avfall bestående av tilberedt dyrefôr og samtidig prøve å redusere miljøvirkningen av fôrsammensetningen mest mulig. Følge det aktuelle regelverket.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

Source: Sisyphus ODB