Yrke maskinproduksjonskoordinator

Maskinproduksjonskoordinatorer klargjør og planlegger produksjon av maskiner. De overvåker hele produksjonsprosessen, og sikrer at enheter og ressurser leveres til rett tid.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Føre tilsyn med produksjonskrav

  Føre tilsyn med produksjonsprosesser og forberede alle ressursene som er nødvendige for å opprettholde en effektiv og kontinuerlig produksjonsstrøm.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Rapportere produksjonsresultater

  Inngi rapporter om produksjonen til hierarkiet. Nevne et nærmere angitt sett av parametere, f.eks. produsert mengde og tidsforbruk, samt eventuelle problemstillinger eller uventede hendelser.

 • Administrere ressurser

  Administrere personale, maskiner og utstyr for å optimalisere produksjonsresultater i samsvar med selskapets retningslinjer og planer.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Administrere arbeid

  Føre tilsyn over, instruere og administrere arbeid for team eller individuelle teammedlemmer. Fastsette tidsfrister og sørge for at de følges.

 • Planlegge produksjonsprosesser

  Fastsette og planlegge trinn for produksjon og montering. Planlegge arbeidskraft og utstyrsbehov, og ta hensyn til ergonomi.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Formidle produksjonsplan

  Formidle produksjonsplan til alle nivåer på en måte slik at mål, prosesser og krav er tydelige. Sørge for at det gis informasjon til alle som er involvert i prosessen, under forutsetning av at de har ansvar for en samlet suksess.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

Source: Sisyphus ODB