Yrke maskinskriver

Maskinskrivere bruker datamaskiner for å skrive og revidere dokumenter og sammenstille materiale som skal skrives, for eksempel korrespondanse, rapporter, statistiske tabeller, skjemaer og lydopptak. De leser instruksjoner som følger med materialet, eller følger muntlige instruksjoner for å fastslå kravene, for eksempel antall eksemplarer som trengs, prioritet og ønsket format.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transkripsjonsmetoder

  Metoder for å raskt transkribere talespråk til tekst, f.eks. stenografi.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Lage utkast til bedrifts-e-poster

  Forberede, sette sammen og skrive e-poster med tilstrekkelig informasjon og et egnet språk for å foreta intern eller ekstern kommunikasjon.

 • Bruke ordbøker

  Bruke ordlister og ordbøker for å søke etter betydningen, stavingen og synonymer for ord.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Justere innhold i forhold til form

  Tilpasse form og innhold for å sikre at de passer sammen.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Stille spørsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og utforme spørsmål i forbindelse med dokumenter generelt. Undersøke dokumentenes fullstendighet, konfidensialitetstiltak, dokumentstil og spesifikke instruksjoner for håndtering av dokumentene.

 • Anvende skriveteknikker uten å se på tastaturet

  Kjenne til, bruke og skrive dokumenter, tekster og annet innhold uten å se på tastatur. Bruke teknikker for å skrive dokumenter på en slik måte.

 • Bruke Microsoft Office

  Ha evne til å jobbe med standardprogrammene i Microsoft Office på et kapabelt nivå. Lage et dokument og gjøre grunnleggende formatering, sette inn sideskift, lage topp- eller bunntekst, og sette inn grafikk, lage automatisk genererte innholdsfortegnelser og flette skjemabokstaver fra en database med adresser (vanligvis i Excel). Lage regneark med automatiske beregninger, lage bilder og sortere og filtre datatabeller.

 • Skrive feilfrie dokumenter

  Skrive dokumenter og lage skriftlig innhold uten grammatiske feil eller stavefeil. Skrive dokumenter raskt uten at dette går ut over kvaliteten på sluttresultatet.

 • Dekode håndskrevne tekster

  Analysere, forstå og lese håndskrevne tekster med forskjellige skrivestiler. Analyser det samlede budskapet i tekster for å sikre sammenhengende forståelse.

Source: Sisyphus ODB