Yrke maskintekniker, filtrering av drikke

Maskinteknikere, filtrering av drikke betjener maskiner som klarer drikkevarer før filtrering. Til dette formålet flytter de gjæret drikke fra bunnfellingsfat til klaringstanker og sprer kjemikalier på overflaten av drikken for å bidra til klaringen. Deretter pumper de drikken for å overføre den til filtreringstanker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Patogene mikroorganismer i mat

  Identifikasjon av og egenskaper ved sykdomsframkallende mikroorganismer i næringsmidler og egnede forebyggende metoder for å hindre at det brukes i næringsstoffer.

 • Prosesser innen matvare- og drikkevareproduksjon

  Råstoffer og produksjonsprosesser for å framstille næringsmidler. Betydning av kvalitetskontroll og andre teknikker for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Drikkefiltreringsprosesser

  Sikker og økonomisk metode for å fjerne urenheter fra matprodukter og utvide holdbarheten. Viktigheten av forurensningskontroll og hvordan det bidrar til at produkter får høy kvalitet, betydelig reduksjon av avfall og minimal mengde produktsvinn.

Ferdigheter

 • Filtrere væsker

  Separere faste stoffer som det ikke er lett å sedimentere fra væsken de er suspendert i, ved å føre blandingen gjennom filtre.

 • Måle pH

  Måle pH, som er en måleenhet for surhetsgrad eller alkalitet.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Betjene kornrengjøringsmaskin

  Starte den automatiske rengjøringsmaskinen, som blåser og siler ut fremmedlegemer som jord, kvist og stein fra hele korn og fører kornet til en oppbevaringstank for videre behandling.

 • Tilsette kjemikalier for drikkevareklaring

  Tilsette kjemiske koagulanter i drikkevarer og alkoholholdige drikker for å destabilisere kolloider og andre partikler som gjør at de klumper seg sammen.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Utføre karboniseringsprosesser

  Utføre karboniseringsprosesser, altså tilførsel av karbondioksid under høyt trykk, for å produsere kullsyreholdige drikker, som for eksempel brus, musserende vin og andre drikkevarer.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Betjene pumpeutstyr

  Betjene pumpeutstyr; føre tilsyn med gass- og oljetransport fra brønnhoder til raffinerier eller lagringsanlegg.

 • Administrere karboniseringsnivåer

  Administrere temperatur og trykk for å nå angitte verdier for karbonisering i drikker.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

Source: Sisyphus ODB