Yrke maskinvaretekniker

Maskinvareteknikere samarbeider med maskinvareutviklere i utviklingen av datamaskinvare, for eksempel hovedkort, rutere og mikroprosessorer. Maskinvareteknikere har ansvar for å bygge, teste, overvåke og vedlikeholde den utviklede datateknologien.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Maskinvareplattformer

  Egenskaper ved maskinvarekonfigurasjonen som trengs for å håndtere programvareprodukter.

 • Datateknologi

  Datamaskiner, datanett og annen informasjonsteknologi og utstyr som kan lagre, hente, overføre og manipulere data.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Metoder for maskinvaretesting

  De prosessene som gjennomføres ved testing av maskinvarekomponenter eller systemer, f.eks. systemtester (ST), den pågående pålitelighetstesten (ORT) og testen i kretsen (ICT).

 • Maskinvarematerialer

  Egenskaper, bruksområder og påvirkning på miljø av materialer som brukes til å utvikle maskinvare.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Maskinvarekomponenter

  De essensielle komponentene som utgjør et maskinvaresystem, f.eks. flytende krystall-skjermer (LCD), kamerasensorer, mikroprosessorer, minner, modemer, batterier og deres sammenkoblinger.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Datateknikk

  Teknikkdisiplin som kombinerer informatikk med elektroteknikk for å utvikle maskinvare og programvare for datamaskiner. Datateknikk omhandler elektronikk, programvaredesign og integrasjon av maskinvare og programvare.

 • Design for maskinvaredeler og forbindelser

  Utforming av de fysiske maskinvare og forbindelser mellom disse.

Ferdigheter

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Installere maskinvare

  Montere de nødvendige maskinvarekomponentene, for eksempel hovedkortet, prosessoren (CPU), harddisk, diskstasjon, strømforsyningsenhet, RAM, PCI-kort, mus, tastatur, kamera og andre nødvendige komponenter for å bygge en datamaskin. Sette komponentene sammen manuelt ved bruk av skrutrekkere eller monteringsmaskiner og installere ledningene.

 • Teste maskinvare

  Teste maskinvaresystemer og -komponenter ved hjelp av egnet utstyr og testmetoder, for eksempel systemtest (ST), løpende pålitelighetstest (ORT) og kretstest (ICT). Overvåke og vurdere systemets ytelse, og utføre tiltak ved behov.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

Source: Sisyphus ODB