Yrke massasjeterapeut

Massasjeterapeuter tilbyr terapeutiske massasjebehandlinger for å forbedre kundenes velvære. De utfører en rekke ulike typer massasje, for eksempel shiatsu og svensk massasje, i henhold til kundens behov og preferanser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Hudtyper

  Forskjellige hudtyper, f.eks. tørr, normal, fet, og følsom.

 • Muskel- og skjelettanatomi

  Menneskers muskel- og skjelettsystem, som består av skjelettet, muskler, brusk, sener, ledd og annet bindevev som støtter og knytter sammen vev og organer. Systemets primære funksjoner hos mennesker, f.eks. å holde kroppen oppe, gjøre det mulig å bevege seg, og beskytte viktige organer.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Massasjetyper

  Teknikker som er brukt og typer massasjeterapier, f.eks. shiatsu, dypvevsmassasje, svensk, varm stein- og thai-massasje.

 • Massasjeteori

  Prinsipper for helhetlig terapeutisk kroppsmassasje, bruken av massasjeteknikker og passende kroppsholdning, massasjesekvenser og ulike medier, fordeler ved massasje og kontraindikasjoner.

 • Kontraindikasjoner

  Tilstanden der en normalt gunstig behandling kan være skadelig og ha en kontraproduktiv innvirkning på en persons helse.

Ferdigheter

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Vedlikeholde personvernet til tjenestebrukere

  Respektere og opprettholde klientens verdighet og personvern for å beskytte hans eller hennes personopplysninger og tydelig forklare retningslinjer om personvern til klienten og andre involverte parter.

 • Bruke massasjeterapi

  Bruke massasjeterapi for å lindre pasientens smerte ved å bruke forskjellige spesialiserte teknikker.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Diskutere den medisinske historikken til helsetjenestebrukeren

  Spørre helsetjenestebrukere om deres helsetilstand og fysiske trivsel og om hvilke resultater de ønsker å oppnå gjennom den foreslåtte terapien, og gjennomføre den fastsatte behandlingen.

 • Utvikle personlig massasjebehandlingsplan

  Bestemme hvilken massasjebehandling som skal anvendes, på grunnlag av den medisinske diagnosen, ordinasjonsplanen og pasientens tilstand.

 • Gi massasje

  Gi kunder hode-, hånd-, nakke- eller ansiktsmassasje eller massasje av hele kroppen.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

Source: Sisyphus ODB