Yrke materialingeniør

Materialingeniører forsker på og utformer nye eller forbedrede materialer for en rekke bruksområder. De analyserer sammensetningen av materialer, gjennomfører forsøk og utvikler nye materialer til bransjespesifikk bruk, fra gummi og tekstiler til glass, metaller og kjemikalier. De gir selskaper råd om tapsvurderinger, kvalitetssikring av materialer og gjenvinning av materialer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Komposittmaterialer

  Egenskaper ved ulike materialer som utvikles i et laboratorium, deres bruk per produkttype og hvordan de lages.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Materialemekanikk

  Atferd til faste gjenstander når de utsettes for spenninger og belastninger, og metodene for å beregne disse spenningene og belastningene.

 • Termoplastmaterialer

  Typer av materialer der den fysiske tilstanden endres når de utsettes for varme samt den særlige måten materialene reagerer på varmeeksponeringen.

 • Materialvitenskap

  Vitenskapelig og teknisk felt som forsker på nye materialer med utgangspunkt i struktur, egenskaper, syntese og ytelse for en rekke ulike formål, herunder økt brannmotstand for byggevarer.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

Ferdigheter

 • Lage prognoser for organisatorisk risiko

  Analysere virksomheten og handlingene til et selskap for å vurdere følgene av dem og mulige risikoer for selskapet, og for å utvikle egnede strategier for å håndtere dem.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre kjemiske eksperimenter

  Utføre kjemiske eksperimenter med sikte på å foreta undersøkelser av forskjellige produkter og stoffer for å trekke konklusjoner med hensyn til produktets levedyktighet og gjenbruksevne.

 • Integrere nye produkter i produksjon

  Bistå i integrering av nye systemer, produkter, metoder og komponenter i produksjonslinjen. Sørge for at produksjonsarbeidere får god opplæring og følger nye krav.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

 • Teste materialer

  Teste sammensetningen av, egenskapene til og bruken av materialer for å lage nye produkter og applikasjoner. Teste dem under normale og ekstraordinære forhold.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Utvikle prosedyrer for materielltesting

  Utvikle testprotokoller i samarbeid med ingeniører og forskere for å muliggjøre en rekke analyser, for eksempel miljømessige, kjemiske, fysiske, termiske, strukturelle og motstands- eller overflateanalyser på et stort utvalg materialer, for eksempel metaller, keramikk eller plast.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB