Yrke mattekniker

Matteknikere bistår matteknologer i utviklingen av prosesser for å produsere næringsmidler og beslektede produkter basert på kjemiske, fysiske og biologiske prinsipper. De utfører undersøkelser og eksperimenter på ingredienser, tilsetningsstoffer og emballasje. Matteknikere kontrollerer også produktkvaliteten for å sikre at lover og forskrifter overholdes.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matbevaring

  Forringelsesfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tilsetningsstoffer, fuktighet, pH, vannaktivitet, osv., inkludert emballasje) og matprosesseringsmetoder for å bevare matprodukter.

 • Matproduktingredienser

  Tekniske egenskaper ved sammensetningen av ingredienser for næringsmidler.

 • Matvarers funksjonelle egenskaper

  Struktur, kvalitet, ernæringsmessig verdi og/eller aksepten av et næringsmiddel. En matfunksjonell egenskap bestemmes av en matvares fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper. Eksempler på en funksjonell egenskap kan omfatte løselighet, absorpsjon, vannretensjon, skummeevne, elastisitet og absorptiv kapasitet for fettstoffer og fremmedlegemer.

 • Prosesser innen matvare- og drikkevareproduksjon

  Råstoffer og produksjonsprosesser for å framstille næringsmidler. Betydning av kvalitetskontroll og andre teknikker for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Patogene mikroorganismer i mat

  Identifikasjon av og egenskaper ved sykdomsframkallende mikroorganismer i næringsmidler og egnede forebyggende metoder for å hindre at det brukes i næringsstoffer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

Ferdigheter

 • Sette opp utstyr for matproduksjon

  Sette opp maskiner og utstyr for matproduksjon. Sørge for at kontrollene, innstillingene og innmatskravene er i samsvar med standardene som må følges.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Administrere levering av råvarer

  Administrere mottak av råvarer. Motta råvarer fra leverandørene. Kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten på råvarene og flytte dem til lageret. Sørge for at råvarene lagres på riktig måte, til de trengs av produksjonsavdelingen.

 • Identifisere faktorer som forårsaker endringer i mat under oppbevaring

  Gjenkjenne de mest relevante faktorene (kjemiske, fysiske, miljømessige osv.) som kan endre maten under oppbevaring

 • Overvåke produksjonslinjen

  Overvåke produksjonslinjen og se etter problemer, for eksempel opphopning og fastkiling.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Administrere emballasjemateriale

  Håndtere alt emballasjemateriale, det være seg primært (pakning, bokser, flasker) eller sekundært (esker, kasser, paller).

 • Overvåke ingrediensoppbevaring

  Overvåke oppbevaring av ingredienser og utløpsdatoer gjennom ukentlig rapportering, noe som fører til god rotasjon av beholdningen og mindre avfall.

 • Overvåke fryseprosesser

  Overvåke fryseprosesser for å sikre at produkt fryses tilstrekkelig. Vurdere temperaturnivåer og sikre energieffektivitet og produktkjøling.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Planlegge regelmessig maskinvedlikehold

  Planlegge og utføre regelmessig vedlikehold, rengjøring og reparasjoner av alt utstyr. Bestille nødvendige maskindeler og oppgradere utstyr når det er nødvendig for å sikre optimal ytelse.

 • Administrere all prosessteknisk virksomhet

  Administrere all prosessteknisk virksomhet ved anlegget, holde oversikt over vedlikehold ved anlegget, forbedring og krav til effektiv produksjon.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Forberede visuelle data

  Utarbeide figurer og grafer for å legge fram data på en visuell måte.

Source: Sisyphus ODB