Yrke medarbeider ved fiskeproduksjon

Medarbeidere ved fiskeproduksjon regulerer og fører tilsyn med fiskeforedlingsanlegg. De sørger for at alle nødvendige ingredienser og alt nødvendig utstyr er på lager. De utfører også prosesser som forming, panering, steking, frysing, innstilling av temperaturer og kontroll på hastigheter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Pakke fisk

  Pakke fisk i bestemte beholdere og rom etter at den er forbehandlet og renskåret. Forberede fisk som skal sendes og behandles videre i forsyningskjeden.

 • Overvåke fryseprosesser

  Overvåke fryseprosesser for å sikre at produkt fryses tilstrekkelig. Vurdere temperaturnivåer og sikre energieffektivitet og produktkjøling.

 • Vedlikeholde skjæreutstyr

  Utføre vedlikehold av skjæreutstyr (kniver, kuttere og andre elementer).

 • Betjene motorsag

  Betjene mekanisk motorsag forsynt av elektrisk kraft, komprimert luft eller bensin.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Arbeide i henhold til oppskrift

  Utføre oppgaver innen matlaging etter en oppskrift eller spesifikasjon for å ivareta ingrediensenes kvalitet og sørge for at oppskriften følges nøye. Velge de riktige ingrediensene for å følge oppskriften, med utgangspunkt i aktuell situasjon.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Tolerere sterke lukter

  Tolerere sterk lukt som kommer fra varene som behandles under produksjon.

 • Bruke verktøy for matskjæring

  Trimme, skrelle og dele opp produkter med kniver, paringkniver eller matverktøy eller utstyr i samsvar med retningslinjer.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

 • Sikre kjøling av mat i forsyningskjeden

  Anvende ulike fremgangsmåter for å opprettholde temperaturen til matvarer og produkter på hvert stadium av produksjons- og forsyningskjeden.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Vaske sløyd fisk

  Vaske sløyd fisk i kaldt vann, skylle den, børste den i en maskin eller bruke en kombinasjon av disse metodene.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Snitte fisk

  Kutte opp fisk eller deler av fisk til fileter og mindre stykker.

 • Betjene fiskeforedlingsutstyr

  Betjene utstyr for hermetisering, tørking, frysing, røyking og høytrykksbehandling av fisk eller annen fiskeforedling i henhold til fastsatte prosedyrer.

 • Fjerne deler av fisk

  Fjerne innvoller, hoder og haler for fiske- og sjømatproduksjon.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Utføre kjølingsprosesser på matprodukter

  Utføre driftsprosesser for kjøling, frysing og avkjøling på matprodukter, for eksempel frukt og grønnsaker, fisk, kjøtt cateringmat. Klargjøre matprodukter for lengre perioder med lagring eller halvfabrikata. Sørge for sikkerhets- og næringskvaliteter for fryste varer, og oppbevare produkter i samsvar med angitte temperaturer.

Source: Sisyphus ODB