Yrke medieplanlegger

Medieplanleggere gir råd om de beste kommunikasjonsplattformene for formidling av ideer. De analyserer medieplaner for å kunne vurdere målet til markedsføringsstrategien. De vurderer hvilket potensial de ulike kommunikasjonskanalene har når det gjelder å formidle et budskap knyttet til et produkt, selskap eller merke.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Medietyper

  Innretninger for massekommunikasjon, f.eks. fjernsyn, tidsskrifter og radio, som når og påvirker flertallet av offentligheten.

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

 • Medieplanlegging

  Velge de beste medier for å nå markedsførings- og reklamestrategimål for å fremme en kundens produkt eller tjeneste. Denne prosessen omfatter forskning på målsegmentet, hyppigheten av annonser, budsjetter og plattformer.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

Ferdigheter

 • Møte forventningene til målgruppen

  Undersøke målgruppens behov og forventninger for å sørge for at programmets tema innfrir begge deler.

 • Lage medietidsplan

  Lage en tidsplan for når og hvor ofte annonser skal komme i mediene. Følge prosedyrer for tidsplanlegging, for eksempel kontinuitet og pulsering.

 • Utføre medieformidlingsforskning

  Undersøke hva som vil være den beste og mest effektive måten å nå flest forbrukere på ved å angi målgruppen og medietyper som er best egnet for formålet.

 • Samarbeide med kolleger

  Samarbeide med kolleger for å sikre at virksomheten fungerer effektivt.

 • Arbeide med reklamefagfolk

  Samarbeide med fagfolk i reklamebransjen for å sikre en problemfri utvikling av reklameprosjekter. Samarbeide med forskere, kreative team, utgivere og tekstforfattere.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Lage medieplan

  Fastslå hvordan, hvor og når annonser skal distribueres i ulike medier. Bestemme forbrukermålgruppe, område og markedsføringsmål for å velge medieplattform for annonsering.

Source: Sisyphus ODB