Yrke medisinsk sekretær

Medisinske sekretærer har et veldig nært samarbeid med helsepersonell. De tar seg av korrespondanse, timebestillinger og spørsmål fra pasienter og utfører andre kontoroppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Administrative oppgaver i et medisinsk miljø

  De medisinske administrative oppgavene som registrering av pasienter, avtaleordninger, journalføring av pasientinformasjon og gjentatt forskrivning.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Kliniske rapporter

  Metoder, vurderingspraksis og prosedyrer for akkreditering og innhenting av uttalelser som trengs for å skrive kliniske rapporter.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Skrive på elektroniske enheter

  Skrive raskt og feilfritt på elektroniske innretninger som datamaskiner for å sikre rask og nøyaktig registrering av data.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Administrere personellagenda

  Planlegge og bekrefte avtaler for personalet på kontoret, hovedsakelig ledere og personer i administrasjonen, med eksterne parter.

 • Sende medisinske prøver

  Sende prøver som inneholder nøyaktige opplysninger til det medisinske laboratoriet for prøving.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Besvare pasientenes spørsmål

  Svare imøtekommende og profesjonelt på alle henvendelser fra nåværende eller potensielle pasienter og pårørende for en helsetjenesteleverandør.

Source: Sisyphus ODB