Yrke medisinsk sekretær

Medisinske sekretærer har et veldig nært samarbeid med helsepersonell. De tar seg av korrespondanse, timebestillinger og spørsmål fra pasienter og utfører andre kontoroppgaver.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Administrative oppgaver i et medisinsk miljø

  De medisinske administrative oppgavene som registrering av pasienter, avtaleordninger, journalføring av pasientinformasjon og gjentatt forskrivning.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Kliniske rapporter

  Metoder, vurderingspraksis og prosedyrer for akkreditering og innhenting av uttalelser som trengs for å skrive kliniske rapporter.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Skrive på elektroniske enheter

  Skrive raskt og feilfritt på elektroniske innretninger som datamaskiner for å sikre rask og nøyaktig registrering av data.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Administrere personellagenda

  Planlegge og bekrefte avtaler for personalet på kontoret, hovedsakelig ledere og personer i administrasjonen, med eksterne parter.

 • Sende medisinske prøver

  Sende prøver som inneholder nøyaktige opplysninger til det medisinske laboratoriet for prøving.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Besvare pasientenes spørsmål

  Svare imøtekommende og profesjonelt på alle henvendelser fra nåværende eller potensielle pasienter og pårørende for en helsetjenesteleverandør.

Source: Sisyphus ODB