Yrke medlemsadministrator

Medlemskapsadministratorer sikrer en effektiv medlemsadministrasjon, -dokumentasjon og -kommunikasjon. De arbeider med salg av medlemskap, tar seg av henvendelser fra medlemmer og tar seg av fornyelser av medlemskap.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

Ferdigheter

 • Utføre rutinemessige kontoraktiviteter

  Programmere, forberede og utføre aktiviteter som er pålagt utført på daglig basis ved kontorer, som post, motta forsyninger, oppdatere ledere og arbeidstakere og sørge for at driften fungerer som den skal.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Administrere medlemskapsdatabase

  Registrere og oppdatere medlemskapsinformasjon, og analysere og rapportere statistisk informasjon om medlemskap.

 • Utføre administrasjon

  Utføre administrativt arbeid og ivareta kontakt med allmennheten.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Levere kundeservice til medlemmer

  Sikre god service til alle medlemmer ved å følge med på postboksen regelmessig, ved å løse medlemskapsproblemer som oppstår, og ved å gi medlemmer råd om fordeler og fornyelser.

 • Rekruttere medlemmer

  Vurdere og rekruttere medlemmer.

 • Administrere medlemmer

  Føre tilsyn med at medlemmene betaler avgifter og får informasjon om forenings- eller organisasjonsaktiviteter.

 • Utføre medlemskapsadministrasjon

  Føre tilsyn med og utføre flere oppgaver innen medlemskapsadministrasjonen, som rapportering av medlemstall, sikring av at nettstedet gjennomgås og vedlikeholdes, og skrive nyhetsbrev.

Source: Sisyphus ODB